Гераичнае и трагичнае у аповести быкава знак

Гераичнае и трагичнае у аповести быкава знак

Гераичнае и трагичнае у аповести быкава знак

Гераізм у аповесці В. Быкава "Знак бяды"

Таму яны, гордыя, нязломныя сваёй чалавечай прадзе, прымаюць смерць. Так у подзвігу Сцепаніды і Петрака праявілі сябе схаваныя за пасядзённымі клопатамі, за знешняй падатлівасцю вялікія сілы чалавечай душы. Па Горкаскаму рамантычна і адначасова сурова, пакутліва гінуць героі В.Героя аб'ядноваюць адны і тыя ж падзеі, ілюзі, страшнае расчараванне. Шмат нядач: даводзіцца пераадолець Петраку і Сцепанідзе: ад'езд дзяцей, Федзькі і Фені, страта коніка, адзінай апоры гаспадарцы, шэраг нераджайных гадо. Бяда за бядой звальваюцца на Петрака, цярплівага працаніка, нядачлівага гаротніка, а таксама на Сцепаніду, якая.Прывід бяды адчуваецца пагрозлівым гуле нямецкага грузавіка, у прарэзлівым крыку пастушка. Пятрок і Сцепаніда Багацькі звычайныя сяляне. Іх жыццё гэта цяжкая праца на нерадлівай камяніцы. Яны не чакаюць ад лёсу палёгкі, па-хрысціянску прымаюць героі сё наканаванае лёсам.У гэтым супрацьстаянні цвёрдасць Петрака праяляецца з такой жа сілай, як і рашучасць Сцепаніды : «Біце! Я вас не баюся! І Гітлера не баюся! Вось і яму таксама! Скулля сім вам!».Гэта і складае галоны канфлікт паміж узброеным ворагам і двума старымі з далёкага хутара, паводзіны і чынкі якіх вызначаюцца не зброяй, а вернасцю маральным ідэалам народа. Жыццё ставіць чалавека сітуацыю выбару, у якой праяляецца яго сапрадная сутнасць.

Шмат у паводзінах людзей залежыць ад грамадскіх абставін. Калі б не было гвалтонай калектывізацыі вёсцы, то не было б, напэна, даносчыка Каладзёнка, не зненавідзе бы весь свет сын кулака Гуж, не застрэліся б Васіль Ганчарык.Скулля ім!» У словах і думках быкаскіх героя жыве эпоха. Творы пісьменніка гэта не толькі дакладныя малюнкі трагічнай гістарычнай рэчаіснасці, эпохі калектывізацыі, фашызму, але і мастацкая філасофія, асэнсаванне яе супярэчнасцей. Пісьменнік імкнецца да понай аб'ектынай прады пра час і людзей, як сказа П.Панчанка, героі пісьменніка.Пісьменнік сцвярджае сваіх творах ідэю самакаштонасці чалавечага жыцця спрадвечны гуманістычны прынцып. Больше сочинений по этой теме Больше рефератов этого автора.

Патрэбны пакой для афіцэра. Выселіць гаспадаро хай жывуць у істопцы! Трэба малако. Выпіваюць усё, што Сцепаніда надаіла, а калі на другі дзень выдаіла карову не да канца, фельдфебель пад рогат салдат збівае яе пісталетным ланцугом.Але ж спытайцеся мужыко. У якога цёмнага дзеда спытайцеся, ён скажа вам: так жыць нельга! Нельга, каб свае сваіх!» Сцепанідзе робіцца не па сабе, калі яна чуе свае думкі з вусна іншых людзей, хоць і выказаныя па-іншаму.Гераичнае и трагичнае у аповесци знак бяды " Аповесць «Знак бяды» твор, у якім па мастацку глыбока паказаны такія гістарычныя падзеі, як рэвалюцыя, калектывізацыя, вайна з фашызмам, духоны стан народа на перакрыжаванні эпох.Гэтая сцэна нагадвае іншую. У падпаленай істопцы, задыхаючыся, Сцепаніда бачыць, як гойсаюць фашысты, тыя, што шукаюць бомбу. Ня даюць ім спакою ні днём, ні ноччу. І гэтая нечаканая думка прыносіць заспакаенне і становіцца апошнім проблескам скатаванага свядомасці перад забыццём, з якога яна жо не вярнулася.Пятрок і Сцепаніда Багацькі звычайныя сяляне. Іх жыццё гэта цяжкая праца на нерадлівай камяніцы. Яны не чакаюць ад лёсу палёгкі, па-хрысціянску прымаюць героі сё наканаванае лёсам. Пятрок і Сцепаніда патараюць шлях, пройдзены коласаскім Міхалам, мележаскім Васілём Дзятлам.

Скачать

2016 tdbeton2009.ru